آیا میدانید؟

اگر شما یک قرارداد بیمه ای تامین آتیه بمدت ۲۰ سال برای هر کدام از فرزندان گرامیتان ایجاد نمایید و طبق این قرارداد شما با توجه به توانایی پس اندازتان مبلغی را بصورت سالانه پس انداز نمایید شرکت بیمه آسیا نیز میتواند مبالغی را به آن بیفزاید و برای شما ذخیره نماید تا اینکه در پایان مدت قرارداد تمامی مبالغ پس اندازی شما را بهمراه مبالغی که خود شرکت بیمه آسیا برای شما ذخیره کرده است را بصورت یکجا در اختیار شما قرار دهد.

لذا شما میتوانید با همین مبلغ دریافتی بصورت یکجا  از شرکت بیمه آسیا  در زمانی که فرزند شما نیاز مالی شدید دارد از قبیل نیاز به (ادامه تحصیل – ازدواج – جهیزیه – مسکن – شغل و غیره ) تمامی نیاز های مالی فرزندتان را بر طرف نمایید.

ضمناً شما میتوانید از محل همین ذخیره ها از ابتدای سال سوم قرارداد بدون نیاز به چک و ضامن وام دریافت کنید.  مبلغ وام = است با ۸۰ درصد ذخیره ها(مبالغ پس انداز شما +پرداخت های شرکت بیمه)

علاوه بر این مزایا فرزند شما در طی مدت قرارداد از مزایای بیمه ای همچون (پوشش بیمه ای خطر فوت به هر علت + پوشش بیمه ای خطر فوت در اثر حادثه + پوشش بیمه ای امراض خاص + پوشش بیمه ای معافیت از پرداخت حق بیمه بعلت از کار افتادگی)  برخوردار میباشد.

بطور مثال: آیا شما توانایی پس انداز روزانه مبلغ ۱۰۰۰ تومان را برای فرزند گرامیتان را دارید؟

اگر چنین باشد وشما بر طبق این قرارداد روزانه مبلغ ۱۰۰۰ تومان را برای فرزند گرامیتان پس انداز نمایید شرکت بیمه نیز مبلغی قریب به ۵۰۰۰ تومان را برای فرزند گرامیتان ذخیره مینماید.

آیا این خوب است؟

به این روش شما در یک ماه مبلغ ۳۰.۰۰۰ تومان پس انداز می نمایید و شرکت بیمه آسیا نیز مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ تومان برای فرزند گرامیتان ذخیره مینماید.

در یکسال شما مبلغ ۳۶۱.۰۰۰ تومان پس انداز مینمایید و شرکت بیمه آسیا نیز مبلغ ۱.۸۰۵.۰۰۰ تومان برای فرزند گرامیتان ذخیره مینماید.

و بر این اساس شما در پایان ۲۰ سال مدت قرارداد مبلغ ۷.۲۲۰.۰۰۰ تومان پس انداز نموده اید و شرکت بیمه آسیا نیز مبلغ ۳۶.۱۰۰.۰۰۰ تومان را برای فرزند گرامیتان ذخیره نموده است.

جالب است که بدانید شرکت بیمه آسیا در پایان مدت قرارداد جمع مبالغ پس اندازی شما را بهمراه ذخایر ذکر شده بصورت یکجا در اختیار شما قرار میدهد.

مبلغ پرداختی در پایان ۲۰ سال ۴۳.۳۲۰.۰۰۰=۷.۲۲۰.۰۰۰ +۳۶.۱۰۰.۰۰۰

پس همین امروز اقدام کنید…